Main menu ca-ES

Qui som

L'IVACE és una entitat de dret públic adscrita a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. Dins de l'IVACE, la unitat de negoci IVACE-Energia té encomanades les competències en matèria d'impuls de les energies renovables i l'eficiència energètica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

L'IVACE-Energia té com a objectiu principal establir les bases per a aconseguir un nou model energètic més just, democràtic i sostenible, en el qual les energies renovables, i especialment l'autoconsum, siguen, al costat de l'estalvi energètic, els seus pilars fonamentals. Entre les accions per a la seua consecució destaquen:

  • Estalvi i eficiència energètica. Proposar i executar les mesures que promoguen la racionalització del consum i la reducció dels costos energètics en tots els sectors econòmics.
  • Energies renovables. Establir actuacions i programes per a augmentar l'aprofitament tèrmic i elèctric dels recursos energètics renovables i fomentar l'ús dels biocarburants.
  • Diversificació energètica. Promoure accions i incentius per a aconseguir una millor utilització de les diferents fonts energètiques i promoure l'ús de fonts menys contaminants.
  • Autoconsum. Desenvolupar línies de suport i plans d'impuls per a facilitar i afavorir la introducció d'aquesta tecnologia en els diferents sectors econòmics.
  • Utilització de noves tecnologies. Establiment de programes i línies de recerca per al desenvolupament de noves tecnologies.

sostenible

Funcions i àrees d'actuació

  • Ajudes i financiació. Tramitar i gestionar ajudes i incentius financers per a finalitats d'estalvi, eficiència energètica, energies renovables i autoconsum.
  • Assessorament energètic. Realització d'estudis i assessorament tècnic en matèria energètica.
  • Formació i recerca. Organització de programes de formació i reciclatge professional i promoció de línies de recerca i innovació.
  • Campanyes d'informació. Promoció de campanyes de difusió de l'estalvi d'eficiència energètica en el consum domèstic entre la població valenciana.
  • Col·laboració nacional i europea. Promoure l'intercanvi de coneixements i tecnologies i fomentar la participació en programes en aquests àmbits.