Main menu ca-ES

¿Què és la certificació d'eficiència energètica?

El certificat d'eficiència energètica és un document que proporciona informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis i el seu objectiu és contribuir a l'estalvi energètic en les llars i millorar la informació als consumidors sobre la qualitat dels edificis i habitatges.

S'obté després d'una avaluació objectiva de l'edifici o part de l'edifici i dóna informació sobre l'energia consumida pel mateix i les emissions de CO2 generades per les instal·lacions tèrmiques (aigua calenta, calefacció, refrigeració i ventilació) en condicions normals de funcionament. Té una validesa de 10 anys.

La certificació energètica posa a la disposició del ciutadà que demanda un habitatge la informació objectiva del seu comportament energètic, és a dir quant va a consumir i per tant com va a afectar a la factura energètica que haurà de pagar.