Main menu ca-ES

Dimecres, 02 Juny 2021 08:32

Publicació Reial Decret 390/2021 de CEEE

El 2 de juny de 2021 s'ha publicat en el BOE el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis i que modifica el Reial decret 235/2013.

Aquest canvi normatiu actualitza les condicions tècniques i administratives del procediment per a la certificació energètica dels edificis i respon a l'adequació de la normativa espanyola a les noves necessitats i reptes adquirits per a aconseguir l'objectiu de descarbonització a 2050.

 Les modificacions que inclou aquest nou Reial decret contemplen:

1. Ampliació de la certificació obligatòria
L'aprovació d'aquest Reial decret amplia el parc d'edificis obligats a disposar d'una certificació d'eficiència energètica. D'aquesta manera, aquelles construccions amb una superfície útil total superior a 500 m² i destinades a un ús administratiu, sanitari, comercial, residencial públic, docent, cultural, recreatiu, logístic, hostaler o esportiu hauran de tindre el seu Certificat d'Eficiència Energètica.
El mateix ocorre amb els edificis ocupats per una administració pública amb una superfície útil total superior a 250 m², independentment de la freqüència i afluència de públic en aquest.
Al seu torn, aquells immobles que hagen de passar obligatòriament la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) i rehabilitacions energètiques en els pròxims anys també estaran obligats a disposar d'aquesta certificació d'eficiència energètica.

2. Actualizació i millora de procediments
L'aplicació del Reial decret regula les visites presencials dels tècnics competents que, realitzaran almenys una visita a l'immoble, amb una antelació màxima de tres mesos abans de l'emissió del certificat. Aquesta visita permetrà realitzar la presa de dades, proves i comprovacions necessàries per a la correcta realització del certificat d'eficiència energètica

3. Plaç de presentació del Certificat davant l'òrgan competent
El certificat d'eficiència energètica de l'edifici, juntament amb l'informe d'avaluació energètica de l'edifici en format electrònic (XML) haurà de presentar-se, en el termini d'un mes a comptar des de la seua data d'emissió, en el registre establit per la comunitat autònoma. Perquè el certificat d'eficiència energètica de l'edifici tinga validesa legal ha d'estar degudament registrat

4. Validessa del Certificat d'Eficiència Energètica
El certificat d'eficiència energètica tindrà una validesa màxima de deu anys, excepte quan la qualificació energètica siga G, la validesa màxima del qual serà de cinc anys

Poden consultar el Reial Decret a:

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio