Main menu ca-ES

Dimarts, 08 Setembre 2020 07:48

Actualizació Manuals de Registre de CEE

El Registre dels Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis, tant d'edificis de nova construcció com d'edificis existents, d'acord amb el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, ve regulat a la Comunitat Valenciana per l'Ordre de Registre 1/2011, de 4 de febrer.

IVACE ha actualitzat recentment els manuals d'ajuda de registre de certificats d'eficiència energètica de nova construcció i existents, amb l'objectiu de facilitar les tasques de registre en el portal web.

Aquesta versió dels manuals, actualitza l'anterior, de novembre 2017, i inclou descripció de totes les noves funcionalitats i millores que s'han realitzat en el portal web de registre des d'eixa data.

Poden accedir a ells a través dels següents enllaços:

Manual Registro Nueva Construcción

Manual Registro Existentes