Main menu ca-ES

Dilluns, 23 Març 2020 11:16

Modificació del Registre de Documents Reconeguts de CEE

Els informem de la recent publicació en el Registre de Documents Reconeguts de Certificació Energètica d'Edificis de la modificació, motivada per la necessària adaptació a la modificació del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (DB-HE) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) d'acord amb el Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, dels documents:

1. “Condicions tècniques dels procediments per a l'avaluació de l'eficiència energètica”.

2. “Informe d'avaluació energètica de l'edifici en format electrònic (XML)”
 

Document explicatiu de les modificacions