Main menu ca-ES

Novetats

IVACE ha publicat una Nota Informativa, relativa a la justificació del compliment del procediment de control extern establit en el document reconegut DRD 06/2015.

Nota Informativa procediment de control extern DRD 06/2015

S'ha publicad en la pàgina web del MINETUR una Nota Informativa sobre el procediment per a la certificació d'eficiència energètica d'edificios, vigent des del 14 de gener de 2016, en el següent enllaç:

www.minetur.gob.es

S'ha aprovat el Pla d'Inspeccions, per a un període de 12 mesos, amb la finalitat de comprovar i vigilar el compliment de la certificació d'eficiència energètica d'edificis.
Més información en: