Imprimir aquesta pàgina
Divendres, 27 Desembre 2019 13:38

Publicació del Reial Decret que modifica el DB HE Estalvi d'Energia del CTE

Amb data 27 de Desembre de 2019, s'ha publicat en el BOE, el Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, que servirà per a la millora de l'eficiència energètica dels edificis i que recull, entre altres qüestions, el nou “Document Bàsic d'Estalvi d'Energia”.

El nou “Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (DBHE)”, s'alinea amb les recents iniciatives legislatives tant nacionals com europees encaminades a l'estalvi d'energia en els diferents sectors i el foment de les energies procedents de fonts renovables.

Pot accedir al text complet de la publicació ací

El citat reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en el «Butlletí Oficial d'Estat». Les modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació aprovades per aquest reial decret seran d'aplicació obligatòria a les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents per a les quals, en tots dos casos, se sol·licite llicència municipal d'obres una vegada transcorregut el termini de sis mesos des de la seua entrada en vigor.