Main menu ca-ES

Dijous, 29 Setembre 2016 08:38

Importació de casos realizats previament amb Lider, Calener VYP o Calener GT al programa HULC

En el document següent es descriuen els passos a seguir en HULC, per a:

- Obrir un cas modelitzat amb Lider o Calener VYP en HULC

- Obrir un cas modelitzat amb Calener GT en HULC

IMPORTACIÓ HULC