Main menu ca-ES

Dimecres, 19 Juliol 2017 00:00

Eliminació d'expedients

Existix un nombre important d'expedients que s'han quedat pendents sense validar, que incrementan innecessàriament la grandària de la base de dades i que dificulten la seua gestió.

És per açò que, per a millorar la gestió de la base de dades, el dia 31-07-2017 es va a procedir a l'esborrat de tots els expedients, d'edificis existents, donats d'alta amb anterioritat al 01-01-2017, en els quals no s'haja produït la validació de la qualificació d'eficiència energètica.