Main menu ca-ES

06
Jul
Noves eines de qualificació

Noves eines de qualificació

Mijançant Resolució conjunta del Ministeri de Foment y del Ministeri per a la Transició Ecològica, han sigut aprovades com a Documents Reconeguts, les següents eines per a la certificació d'eficiència energètica dels edificis: CYPETHERM HE Plus EfinovaticHE – Certificació energètica amb EnergyPlus CE3X per a la Certificació Energètica d'Edificis de…
19
Jul
Eliminació d'expedients

Eliminació d'expedients

Existix un nombre important d'expedients que s'han quedat pendents sense validar, que incrementan innecessàriament la grandària de la base de dades i que dificulten la seua gestió. És per açò que, per a millorar la gestió de la base de dades, el dia 31-07-2017 es va a procedir a l'esborrat de…